Dévika Pérez Medina

Graduada en Dret i Màster en Sistema Penal i Criminalitat. Doctoranda en Dret penal en la Universitat de Cadis. Coordinadora del comissionat de Societat Digital en el Observatori de Dret Public. Les seves principals línies de recerca són les noves tecnologies en relació amb el Dret penal i la migració i els drets humans