Seminari GESDI

El Grup d’Estudi Sobre Drets dels Immigrants (GESDI) és un seminari permanent que busca obrir el debat amb experts en la matèria, sobre els principals temes i novetats de la immigració.

Els textos incorporats a continuació no són resum de l’exposició o introducció al debat realitzat pel ponent de la sessió, sinó informació dels termes del debat col·lectiu, i estan redactats de manera informal i ràpida, raó per la qual es recomana no citar.