Reformes estatutàries i nous intruments de relació entre l´Estat i les Comunitats Autònomes

Reformes estatutàries i nous intruments de relació entre l´Estat i les Comunitats Autònomes

El projecte forma part del projecte d’investigació DER 2008-04108/JURI, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya.

La nova regulació d’alguns instruments de relació entre l’Estat i les comunitats autònomes pels estatuts d’autonomia reformats el 2006 i el 2007 posseeix una enorme potencialitat transformadora del funcionament de l’actual Estat autonòmic i constitueix la raó principal per a desenvolupar aquest projecte d’investigació. Tres instruments de relació entre l’Estat i les comunitats autònomes destaquen per la seva novetat i seran objecte d’especial i progressiva atenció, en particular:

a) les comissions bilaterals;
b) la participació autonòmica en la designació de membres d’òrgans constitucionals i en la designació de representants en organismes econòmics i socials; i,
c) la participació autonòmica en l’exercici de les competències estatals.

Precisament, el més recent de la seva introducció i les variacions que existeixen entre els estatuts, fa que els propers anys siguin cabdals per tal de fixar el desplegament i la interpretació dels esmentats instruments. Aquest projecte pot contribuir de manera rellevant al seu estudi i al seu desenvolupament.

L’equip té una dilatada trajectòria de col•laboració en la investigació relacionada amb el Dret autonòmic. Alguns dels membres del projecte són, a més, especialistes en l’estudi de les relacions de col•laboració Estat-CCAA.

Finalment, l’equip investigador es completa amb reconeguts experts en federalisme de diversos estats (d’Alemanya, de Regne Unit, d’Itàlia i d’Estats Units d’Amèrica).

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Joan Vintró Castells, Catedràtic de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona

INVESTIGADORS DEL PROJECTE

Jordi Conde Castejón, Cap de l’àrea d’assessorament jurídic en l’àmbit de relacions institucionals i de participació de la Generalitat de Catalunya; Professor associat de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona.

Richard Cornes, Professor de Dret Públic. Universitat d´Essex, Regne Unit (Senior Lecturer in Public Law at the University of Essex).

Maria Jesús García Morales, Professora titular de Dret Constitucional. Universitat Autònoma de Barcelona.

Thomas Hyukjin Llig, Professor de Dret de Internacional a la Universitat de Fordham- Escola de Dret, Nova York (Professor of International Law. Fordham University School of Law, New York).

Maria Jesús Larios Paterna, Professora titular de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona; Adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents del Síndic de Greuges de Catalunya.

David Moya Malapeira, Professor contractat Doctor de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona; Sotsdirector de l´Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona.

Xavier Padrós Castillón, Director General de contractació pública de la Generalitat de Catalunya; Professor associat de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona.

Neus París Domènech, Subdirectora General de serveis consultius i coordinació jurídica de la Generalitat de Catalunya; Professora associada de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona.

María del Mar Pérez Velasco, Directora de l’oficina tècnica de suport per al desplegament de l’Estatut, adscrita a la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació del Departament d´Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya; Professora associada de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona.

Eva Pons Parera, Professora titular de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona.

Ramon Riu Fortuny, Subdirector General de qüestions constitucionals de la Generalitat de Catalunya; Professor associat de Dret Constitucional. Universitat Pompeu Fabra.

Gerhard Robbers, Professor de Dret Públic, dret canònic, filosofia política i de la història constitucional de la Universitat de Trier, Alemanya (Professor für Öffentliches Recht, Kirchenrecht, Staatsphilosophie und Verfassungsgeschichte. Universität Trier).

Eduard Roig Molés, Professor titular de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona; Sotsdirector de coordinació del gabinet de la presidència del Govern d’Espanya.

Giancarlo Rolla, Catedràtic de Dret Constitucional. Universitat de Gènova, Itàlia (Ordinario di Diritto costituzionale. Università degli studi di Genova).