Els drets dels immigrants a Espanya: les funcions de les diferents instàncies polítiques

Els drets dels immigrants a Espanya: les funcions de les diferents instàncies polítiques (BJU 2001-2881)

Sobre la base dels grups de treball anteriors, un equip més ampli va ser format entorn del Projecte de Recerca (R+D) del Programa sectorial de promoció general del coneixement, Ministeri de Ciència i Tecnologia per al període 2002-2004, amb el títol Els drets dels immigrants a Espanya: les funcions de les diferents instàncies polítiques, dirigit per Eliseo Aja (Ref. nº BJ12001-2881) i que va incloure a professors de Dret Constitucional, Administratiu, Internacional, Comunitari i Penal de diferents Universitats del país. Així, per la Universitat de Barcelona van participar Eliseo Aja, Andreu Olesti, Angeles de Palma, David Moya, Eduard Roig, Laura Díez, Mª Jesús Larios, Markus González, Vicenç Aguado

Per altres Universitats, van intervenir Alejandro Saiz Arnaiz (Escola Judicial), Asunción Asín (O. La Llacuna), Fernando Flóres (O. València), Francisco Javier Donaire (O. Extremadura), José Antonio Montilla (O. Almeria), Nicolás Pérez Solá (O. Jaen), Pablo Santolaya, (O. Cantàbria), Patricia Laurenzo (O. Màlaga). També va participar Mónica Arbeláez Rudes (IDP) i Mara Zamora (Fundació Carolina de Madrid)

En el marc del projecte s’han desenvolupat una gran nombre de seminaris i reunions, en els quals s’han coordinat les activitats del grup i s’han difós els resultats de les seves recerques. Aquestes activitats han comptat amb la participació de membres del grup, altres investigadors nacionals i estrangers.

El projecte va ser desenvolupat en les següents fases:
1. La primera va abastar drets i regulacions específiques, principalment la continguda en el llibre Els menors immigrants en desemparament a Catalunya coordinats per Eliseo Aja i David Moya, però també els articles sobre el principi de legalitat, la prestació de serveis públics, el control de l’Administració, entre uns altres, tots ells en l’àmbit del Dret de l’Estat.

2. En una segona fase es va abordar el tractament més general del Dret comparat, que va donar lloc a la publicació per La Caixa del llibre La regulació de la immmigració a Europa coordinats pel Dr. Eliseo Aja i la Dra. Laura Deu. L’interès d’aquesta fase de recerca va ser el poder confrontar les regulacions d’Espanya amb la d’altres països europeus, superant l’enfocament merament formal del Dret comparat.

3. La tercera ha estat centrada en les Comunitats Autònomes, i ha produït diferents articles, alguns previs sobre educació, menors, entre uns altres, però sobretot en el llibre Les Comunitats Autònomes i la immigració coordinat pel Dr. Eliseo Aja, en el qual van participar els membres del projecte de recerca.