Cursos Associats

Titulo d’expert en Dret Ambiental de la Unió Europea: Aquest diploma expedit per la Universitat de Barcelona, té com a objectiu que els participants disposin dels coneixements necessaris per a comprendre la transformació del Dret Ambiental de la Unió Europea i la seva incidència en els ordenaments de dret interns dels Estats membres i en l’escenari internacional.

El titulo té un total de 15 crèdits que es divideixen en tres mòduls que s’imparteixen durant el curs.

Más información