Gonzalo Gabriel Carranza

Entre llums i ombres: un nou intent per acabar amb la classificació de la informació sine die

El 27 de febrer del 2024 el Congrés dels Diputats va prendre en consideració la Proposició de Llei de reforma de la Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials, presentada pel Grup Parlamentari Basc (EAJ-PNB). La Proposició, aprovada per 176 vots a favor i 169 en contra, va ser registrada el 8 de setembre… Llegir més

Lleialtat federal a l’Argentina: entre el desconeixement i el descobriment d’un principi essencial del sistema territorial

I. Sobre el principi constitucional de lleialtat federal El principi constitucional (a vegades no escrit) de lleialtat federal constitueix, com és sabut, una de les bases substancials dels sistemes territorials d’aquest estil. Suposa el reconeixement mutu, l’actuació lleial i la col·laboració de l’Estat i de les unitats que l’integren en l’exercici de les seves pròpies… Llegir més

El valor de les referències de lleialtat en els Estatuts d’Autonomia

De la lleialtat federal a la lleialtat autonòmica Els Estats compostos com l’espanyol compten, per la seva pròpia essència, amb un principi constitucional l’objectiu principal del qual és el manteniment de l’estructura territorial. Aquest principi, que pot aparèixer per escrit en la Constitució o desprendre’s implícitament d’ella, es materialitza a través de diferents tècniques que,… Llegir més

Nou Reglament de la Conferència de Presidents: avenç o retrocés?

En els últims anys, fruit en gran manera de la crisi del coronavirus, ha reflotat a nivell general (tant en l’entorn polític com acadèmic) la idea que la cooperació resulta essencial en l’Estat autonòmic. La pandèmia ha suposat un clar impuls a les dinàmiques que haurien de governar la quotidianitat del model compost i ha… Llegir més