Fernando González Botija

Drons i seguretat pública

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat tenen encomanades, d’acord amb el que es disposa en l’article 104 de la CE, la funció de mantenir la seguretat de persones i béns. Aquesta missió s’ha desenvolupat per un conjunt normatiu que comprendria tres lleis fonamentals per al tema que aquí ens interessa: 1r) la Llei… Llegir més