Edith Jaillardon

El Tribunal Nacional del Dret d’Asil a França, per Edith Jaillardon

(English version). El Tribunal Nacional del Dret d’Asil (TNDA) és un tribunal administratiu especialitzat, controlat mitjançant el recurs de cassació pel Conseil d’Etat. La seva funció és revisar mitjançant el recurs d’apel·lació les decisions de denegació de l’estatut de refugiat o de la protecció subsidiària adoptades per una institució pública, l’Oficina Francesa de Protecció de… Llegir més