Beatrice Cavallari

Violència contra les dones: el Tribunal de Justícia necessita les condicions per acollir-se a la protecció internacional per raó de sexe

El 16 de gener de 2024 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va emetre una sentència molt important que fixa un nou criteri, molt rellevant, en relació amb el reconeixement de l’estatut de refugiat, establint que les dones, en tant que membres d’un grup social determinat, i d’acord amb la normativa europea… Llegir més