Autor: María del Mar Pérez Velasco

Què fer amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades?, per María del Mar Pérez Velasco

(English version). El Reglament europeu general de protecció de dades (RGPD) va a plantejar una singular novetat en el nostre sistema de fonts ja que, per primera vegada, la regulació del desenvolupament i de l’exercici d’un dret fonamental, que la CE reserva a la llei orgànica, va a estar continguda en un Reglament de la… Llegir més

La transferència internacional de dades: es recupera un estàndard europeu de protecció de dades personals?, per Maria del Mar Pérez Velasco

(English version). En un recent pronunciament, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), mitjançant la Sentència de 6 d’octubre ha invalidat la Decisió de la Comissió Europea 200/520/CE que declarava que els Estats Units era un “Port Segur” que garantia un nivell adequat de protecció de les dades personals (http://www.export.gov/safeharbor). Per tant, s’anul·la… Llegir més

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: una ocasió perduda en l’equiparació als estàndards europeus, per Maria del Mar Pérez

El passat 10 de desembre de 2013 es va publicar en el BOE (número 295) el text de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La tramitació parlamentària de la llei ha coincidit amb alguns dels escàndols de corrupció pública més importants dels ocorreguts sota… Llegir més

La nova conferència de governs autonòmics, per Maria del Mar Pérez Velasco

El passat 25 d’octubre es va acordar a Santiago de Compostel·la la constitució de la “Conferència dels Governs de les Comunitats Autònomes” per transformació de les denominades “Trobades entre Comunitats Autònomes per al desenvolupament dels Estatuts d’Autonomia” que se celebraven des de l’any 2008. Aquest fòrum de trobada, ara convertit en Conferència de Governs autonòmics,… Llegir més