Anuari del govern local

Imprimir Imprimir

Des de l’any 1995, l’Institut de Dret Públic publica l’Anuari del Govern Local on ofereix una informació àmplia i seleccionada sobre els aspectes polítics, jurídics i econòmics que han assenyalat l’evolució de les Administracions locals durant l’últim any, seguint amb això una llarga tradició de publicacions d’aquest tipus ja consolidada en altres països europeus i amb els quals l’Anuari pretén establir una veritable xarxa de comunicació.

p_local_2019

Anuario del Gobierno Local 2019
Más allá de l autonomía local: de la despoblación rural al poder de las ciudades
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Any de publicació: 2020
» veure índex Anuari 2019

p_local_2017

Anuario del Gobierno Local 2018
Contratación pública y administración local
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Any de publicació: 2019
» veure índex Anuari 2018

p_local_2017

Anuario del Gobierno Local 2017
Participación ciudadana y regeneración política. Retos de la gestión de los servicios públicos y de los derechos sociales
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Any de publicació: 2017
» veure index Anuari 2017

 p_local_2015

Anuario del Gobierno Local 2015/2016
Nuevas exigencias locales: servicios públicos, economía colaborativa, la provincia. La LRSAL tras las sentencias del Tribunal Constitucional
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i ReixachAny de publicació: 2016
» veure índex Anuari 2015/2016

 p_local_2014

Anuario del Gobierno Local 2014
Los retos del Gobierno local: repolitización, transpartencia y reformas
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 371
Any de publicació: 2015
» veure índex Anuari 2014
» veure Valoració general 2014

 p_local_2013

Anuario del Gobierno Local 2013
¿Un nuevo gobierno local en España? La reforma de la Administración local en la Ley 27/2013
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 371
Any de publicació: 2014
» veure índex Anuario 2013
» veure Valoració general 2013

Anuario del Gobierno Local 2012
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: ¿es esta la reforma?
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 328
Any de publicació: 2013
» veure índex Anuario 2012
» veure Valoración general 2012

 


Anuario del Gobierno Local 2011
¿Crisis o renovación?
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 510
Any de publicació: 2012
» veure índex Anuario 2011
» veure Valoración general 2011

 


Anuario del Gobierno Local 2010
Tribunal Constitucional, desarrollos estatutarios y Gobiernos locales.
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 699
Any de publicació: 2011
» veure índex Anuario 2010
» veure Valoración general 2010

 


Anuario del Gobierno Local 2009
La Directiva de Servicios. Contratación local y crisis económica. Nuevos desarrollos estatutarios.
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 580
Any de publicació: 2010
» veure índex Anuario 2009
» veure Valoración general 2009

 


Anuario del Gobierno Local 2008
Gobierno Local y desarrollo estatutario
Director: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 349
Any de publicació: 2009
» veure índex Anuario 2008
» veure Valoración general 2008

 


Anuario del Gobierno Local 2007
Los retos del derecho urbanístico local en el siglo XXI
Director: Tomàs Font i Llovet y Alfredo Galán Galán
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 978-84-612-4960-2
Pàgs: 443
Any de publicació: 2008
» veure índex Anuario 2007
» veure Valoración general 2007

 


Anuario del Gobierno Local 2006
La reforma de los estatutos y la legislación local
Director: Tomàs Font i Llovet
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 978-84-611-7006-7
Pàgs: 365
Any de publicació: 2007
» veure índex Anuario 2006
» veure Valoración general 2006

 


Anuario del Gobierno Local 2005
El Gobierno local y los nuevos Estatutos de Autonomía
Director: Tomàs Font i Llovet
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 84-611-1455-
Pàgs: 424
Any de publicació: 2006
» veure índex Anuario 2005
» veure Valoración general 2005

 


Anuario del Gobierno Local 2004
El Gobierno local en la reforma del Estado de las autonomías
Director: Tomàs Font i Llovet
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 84-609-5895-7
Pàgs: 432
Any de publicació: 2005
» veure índex Anuario 2004
» veure Valoración general 2004

 


Anuario del Gobierno Local 2003
La Ley de modernización del Gobierno local
Cooperación intermunicipal
Director: Tomàs Font i Llovet
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 84-609-1596-4
Pàgs: 544
Any de publicació: 2004
» veure índex Anuario 2003
» veure Valoración general 2003

 


Anuario del Gobierno Local 2002
Los nuevos retos del urbanismo
Especial: elecciones locales
Director: Tomàs Font i Llovet
ISBN: 84-607-7513-5
Pàgs: 576
Any de publicació: 2003
» veure índex Anuario 2002

 


Anuario del Gobierno Local 2001
Configuración jurídica de la Autonomía local
Municipio y transformaciones sociales
Urbanismo e inmigración
Director: Tomàs Font i Llovet
ISBN: 84-7248-933-7
Pàgs: 568
Any de publicació: 2002
» veure índex Anuario 2001