Atles de centres de recerca d’iniciativa pública

La proliferació de Centres Públics de Recerca (CPI) ha diversificat extraordinàriament el mapa de la recerca pública a Espanya. Fins fa poc i malgrat que la inversió espanyola en ciència ha estat important, no existia un mapa complet d’aquests Centres i podia fins i tot afirmar-se que tampoc existia una tipologia d’aquests. En aquest context es va inscriure el Projecte I+D+I Reptes de la Recerca «Els centres públics de recerca a Espanya: mapping i prioritats» (DER2014-56386-R), finançat pel Ministeri d’Educació (Direcció General de Recerca Científica i Tècnica) i compost per un equip multidisciplinari d’investigadors conformat per juristes, sociòlegs i documentalistes especialitzats en sistemes de recerca: Laura Díez Bueso (Investigadora Principal); Marcos Gómez Puente; Miriam Cueto; Jorge Lozano; Ana Fernández-Zubieta; Mar Aguilera; Eduard Roig; Ramon Galindo i Llorenç Arguimbau.

L’objectiu d’aquest Projecte va ser elaborar un Atles complet i actualitzat dels CPI que permetés conèixer amb detall el seu número, organització, forma jurídica, règim de finançament i posició institucional en el sistema públic de foment de la recerca científica i tècnica. Concretament, es van seleccionar diferents models d’estructuració del sistema científic que fossin de referència a Espanya, de manera que pogués avaluar-se la virtualitat de cada model: a més del sistema de l’Administració General de l’Estat (AGE), es van triar els sistemes científics de Catalunya, Madrid i País Basc.

Aquest Atles es posa a partir d’ara a la disposició de la comunitat científica a través d’aquesta pàgina web de l’Institut de Dret Públic

Més informació

Veure Atles de centres de recerca d’iniciativa pública

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0