Assemblea General i Assemblea Extraordinària: renovació de la direcció de l’Observatori

A la darrera Assemblea General del IDP celebrada el passat 27 de febrer es va presentar l’informe anual sobre la gestió i funcionament de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona. Durant la mateixa el Dr. Eliseo Aja, Director durant els últims quatre anys, va manifestar la seva voluntat de cessar en el càrrec, per a això es va convocar una ulterior Assemblea Extraordinària,  no sense abans comptar amb l’agraïment de tots els membres de l’Observatori per l’excel·lent tasca realitzada al capdavant del mateix.

La Assemblea Extraordinària va haver de ser posposada arran de la crisi derivada de la pandèmia del COVID-19, finalment va poder celebrar-se el passat 25 d’abril, de manera telemàtica i amb una nodrida participació dels membres de l’Observatori. Durant la mateixa, el Dr. David Moya va presentar tant la seva candidatura al càrrec de Director així com algunes línies de treball que considerava oportú reforçar o iniciar. L’Assemblea va atorgar el seu ple suport al pla de treball del Dr. David Moya així com a la seva proposta de donar continuïtat a l’equip de direcció existent.

La Junta Rectora de l´Observatori ha confirmat recentment el seu nomenament per al càrrec de Director del centre.