Seminari «Intel·ligència Artificial: reptes ètics i constitucionals»

El dimecres 22 de març se celebrarà el seminari “Intel·ligència Artificial: reptes ètics i constitucionals”, en el marc del projecte Intel·ligència Artificial i procés, de la Convocatòria de propostes d’activitats i projectes de recerca propis finançats per l’Observatori de Dret Públic (Convocatòria 2021-2022),

La sessió comptarà amb la participació del Prof. Dr. Roberto Cippittani, la ponència del qual es titularà “Aspectes ètics i jurídics de la presa de decisions mitjançant la intel·ligència artificial“, i amb la direcció acadèmica del Dr. David Vallespín Pérez, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona i Investigador Principal del Projecte, la ponència del qual es titularà “El model constitucional de judici just davant l’ús de la intel·ligència artificial“.

El lloc de celebració serà l’Aula Seminari 28 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, 684) a les 12.15 hores.