Seminari sobre drets fonamentals

Imprimir Imprimir

El Seminari de formació sobre Drets fonamentals està destinat a joves investigadors que busquen aprofundir en matèria de drets fonamentals. Aquest seminari té com a objectiu oferir una visió global del sistema de promoció i protecció dels drets humans. En les diferents sessions que integren el Seminari s’abordarà la fonamentació teòrica dels drets i el seu abast internacional, així com el sistema constitucionalment establert per a la protecció de drets humans. Temes d’actualitat com l’impacte de la bioètica en els drets fonamentals, les declaracions estatutàries de drets, l’existència de drets emergents, l’adhesió de la UE al Conveni Europeu de drets Humans i la futura labor del TJUE després de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, són algunes de les qüestions que s’abordaran en aquest seminari.

El Seminari dirigit pel Dr. David Moya i el Dr. Andreu Olesti, coordinat per la Sra. Celia Díaz, tindrà lloc a la seu de l’Institut en les dates previstes al Programa. L’assistència al 80% de les sessions del Seminari donarà lloc a un certificat emès per la institució. Per al correcte desenvolupament de les sessions es posarà a la disposició dels assistents una sèrie de documents recomanats que permetran fomentar el debat.

Programa

Tríptic1. Teoría General de los derechos fundamentales. 3 de febrero de 2012. 10 a 12 h
Dr. Gerardo Pisarello, Profesor de Derecho Constitucional, UB.

2. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. Bioética y derechos. 17 de febrero de 2012. 10 a 12 h.
Dra. María Casado, Catedrática de Filosofía del Derecho, UB

3. La regulación de los derechos en el Estado autonómico. 24 de febrero de 2012. 10 a 12 h
Dr. M. A. Cabellos. Profesor de Derecho Constitucional, UdG.

4. La libertad religiosa y las minorías. 2 de marzo de 2012. 10 a 12 h.
Dra. Francisca Pérez, Profesora de Derecho Eclesiástico Estado, UB.

5. Partidos políticos: la exigencia constitucional de democracia interna y su garantía. 16 de marzo de 2012. 10 a 12 h.
Dr. Miguel Pérez Moneo, Profesor de Derecho Constitucional, UB

6. La tutela judicial efectiva. 30 de marzo de 2012. 10 a 12 h.
Dr. David Vallespín. Catedrático de Derecho Procesal, UB.

7. La libertad de expresión e información. 13 de abril de 2012. 10 a 12 h.
Dr. Marc Carrillo, Catedrático de Derecho Constitucional UPF

8. La privacidad en la “nube”: almacenamiento y protección de datos. 27 de abril de 2012. 10 a 12h.
Dra. María Dolors Gramunt, Profesora de Derecho Civil, UB

9. La interceptación de las comunicaciones en las investigaciones por delitos. 11 de mayo de 2012. 10 a 12 h.
Dr. Pedro Jover, Profesor de Derecho Constitucional, UB.

10. El derecho a la protección del medio ambiente. 25 de mayo de 2012. 10 a 12 h.
Dr. Alexandre Peñalver, Profesor de Derecho Administrativo, UB.
Dra. Mar Campins, Profesora de Derecho Internacional Público, UB

11. Los derechos emergentes. 8 de junio de 2012. 10 a 12 h.
Dr. Jaume Saura, Profesor de Derecho Internacional Público, UB.

12. La protección multinivel de derechos (I): La protección jurisdiccional ante los tribunales ordinarios. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La indefensión en el ámbito de la justicia administrativa. 22 de junio. 10 a 12 h.
Dr. Francesc Rodríguez, Profesor de Derecho Administrativo, UB.

13. La protección multinivel de derechos (II): Protección Jurisdiccional Supranacional: El TEDH y el TUE. 6 julio de 2012. 10 a 12 h.
Dra. Argelia Queralt. Profesora de Derecho Constitucional, UB

Documents

Constitución española

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Convenio Europeo de los Derechos Humanos

1. Teoría General de los derechos fundamentales. 3 de febrero de 2012. 10 a 12 h
– Los derechos humanos y sus garantías: nociones básicas (M. Aparicio y G. Pisarello)
.
2. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. Bioética y derechos. 17 de febrero de 2012. 10 a 12 h.
– Case of Evans v. The United Kingdom (inglés / francés)
– La bioética como soporte al derecho para regular la biotecnología

3. La regulación de los derechos en el Estado autonómico. 24 de febrero de 2012. 10 a 12 h
– STC 31/2010
– STC 61/1997
– STC 247/2007

4. La libertad religiosa y las minorías. 2 de marzo de 2012. 10 a 12 h.
– Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Caso Kokkinakis contra Grecia
– La libertad religiosa en Europa
– La protección de las minorías religiosas en el derecho norteamericano
Turquía restituirá los bienes expropiados a las minorías religiosas

5. Partidos políticos: la exigencia constitucional de democracia interna y su garantía. 16 de marzo de 2012. 10 a 12 h.
– La reforma legal de los partidos políticos
– STC 56/1995, de 6 de marzo

6. La tutela judicial efectiva: 30 de marzo de 2012. 10 a 12 h.
– Algunas reflexiones acerca de la “tutela mandamental” en el proceso civil español
– La conveniencia de atenuar la instrumentalidad de las medidas cautelares en el proceso civil español

7. La libertad de expresión e información. 13 de abril de 2012. 10 a 12 h.
– El derecho a no ser molestado. Información y vida privada
– Protección penal de la libertad de expresión e información
– El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales

8. La privacidad en la “nube”: almacenamiento y protección de datos. 27 de abril de 2012. 10 a 12h.

9. La interceptación de las comunicaciones en las investigaciones por delitos. 11 de mayo de 2012. 10 a 12 h.
– Bibliografia seleccionada, con jurisprudencia constitucional y europea
– El derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas a golpe de jurisprudencia
– A vueltas con el secreto de las comunicaciones: algunos supuestos críticos en la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo
– Notas sobre el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones
– El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones: postales y telegráficas

10. El derecho a la protección del medio ambiente. 25 de mayo de junio. 10 a 12 h.
– El dret humà al medi ambient i els seus mitjans de protecció
– Human Rights Committee – Communication n. 1453/2006
– Case of Kyrtatos v. Greece
– Case of Taskin and others v. Turkey
– Human Rights Council – Resolution adopted 18/22
– Resolution 10/4. Human rights and climate change
– Resolution 7/23. Human rights and climate change

11. Los derechos emergentes. 8 de junio. 10 a 12 h.
– Noción, fundamento y viabilidad de los derechos humanos emergentes: una aproximación desde el derecho internacional
– Declaración universal de derechos humanos emergentes

12. La protección multinivel de derechos (I): La protección jurisdiccional ante los tribunales ordinarios. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La indefensión en el ámbito de la justicia administrativa. 22 de junio. 10 a 12 h.
– STS 12/02/1990
– STS 26/09/1995
– STS 24/09/1999
– STS 21/05/2002
– STS 11/07/2003
– STC 59/2004
– STSJ CLM 29/04/2004
– Conseil d´État 23/12/2011

13. La protección multinivel de derechos (II): Protección Jurisdiccional Supranacional: El TEDH y el TUE. 6 julio de 2012. 10 a 12 h.
– La protección de derechos y libertades en Europa tras la entrada en vigor del Protocolo núm. 14 del CEDH