Vídeos i documentació del IX Observatori Novetats del Federalisme. La Cultura Federal

El passat 8 de novembre va dur-se a terme el IX Observatori Novetats del Federalisme. L’Observatori és un espai de discussió sobre l’actualitat del federalisme, coorganitzat per l’Observatori de Dret Públic (IDP), la Fundació Friedrich Ebert, la Fundació Giménez Abad i la Fundació Canadà.

Aquest any les jornades van ser sobre la Cultura Federal i va tenir lloc a la Facultat de Dret UB.

Vídeos i documentació:

1º.-  Introducció, per Eliseo Aja, coordinador, i els ponents de la sessió

2º.- Vídeo-Resum de les principals idees

3º.- Vídeo de la sessió en streaming:

.- La cultura federal en Alemania, per Mario Kölling

.- La cultura federal en Canadá, per André Lecours

.- La cultura política en España en relación con la organización territorial del Estado

.- Clausura per part de D. Ignacio Sánchez Amor, Secretari d´ Estat de Política Territorial

4º.- Intervencions per escrit

.- La cultura federal institucionalizada en Alemania, per Mario Kölling

.- Federal Political Culture in Canadá, per André Lecours

.- Estado autonómico y ¿cultura federal?, per María Jesús García Morales

.- La cultura federal y sus adversarios en España, per Xavier Arbós

.- Sistema autonómico y cultura federal: Sobre la lealtad y la deferencia federal, per Alberto López Basaguren

 

 

organizan

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0