Joan Vintró i Castells

Imprimir Imprimir

Joan Vintró Castells (Barcelona, 1953) és doctor en Dret i llicenciat en Filosofia i Lletres (secció d’Història Moderna) per la Universitat de Barcelona i diplomat en Estudis Polítics (DEA) per l’Institut d’Estudis Polítics de París. La seva formació, doncs, suma els estudis de dret, d’història i de ciència política.

La seva activitat docent s’ha desenvolupat des de l’any 1976 com a professor de Dret Polític i Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, en el si de la qual ha ocupat els càrrecs de director (2008-2012) i de secretari (2012-2016) del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política. Des del 2009 és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona.

Ha desplegat també activitat professional en el terreny institucional com a lletrat del Parlament de Catalunya (1981-2006). Durant aquest període, va ser assessor de la ponència i de la comissió redactora de l’Estatut de 2006.

Designat membre del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya pel Govern de la Generalitat de Catalunya el juliol de 2019.

Es poden esmentar altres activitats professionals en el terreny institucional com la de membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional del Govern de la Generalitat de Catalunya (2013-2015) i la d’expert de la Comissió de Venècia del Consell d’Europa (1992-2002), amb missions a l’Azerbaidjan, Moldàvia i Romania.

Les línies d’investigació que ha seguit són l’estudi de les institucions polítiques (preferentment el poder legislatiu a l’Estat espanyol i en la perspectiva comparada), l’organització territorial de l’Estat (amb especial dedicació a l’articulació de Catalunya en el si de l’Estat autonòmic espanyol) i el dret constitucional en els processos de transició política (Nicaragua i el Marroc).

Com a publicacions més rellevants es poden citar, entre d’altres, les següents: la coordinació (conjuntament amb Mercè Barceló) de les diverses edicions (la darrera del 2011) de l’obra Dret públic de Catalunya (editorial Atelier); la redacció del capítol corresponent a Catalunya en l’edició anual de l’obra Informe Comunidades Autónomas durant el període 1992-2011 (Institut de Dret Públic de Barcelona); la coordinació (conjuntament amb Mercè Barceló i Xavier Bernadí) de l’obra Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 (Revista Catalana de Dret Públic, 2010); l’article «L’article 155 de la Constitució: configuració jurídica i aplicació a Catalunya» (Revista Catalana de Dret Públic, número especial, abril 2019); el llibre La investidura parlamentaria del Gobierno: perspectiva comparada y Constitución española (Congreso de los Diputados, Madrid, 2006); el llibre coordinat amb Miguel Pérez-Moneo Participación política: deliberación y representación en las Comunidades Autónomas (Congreso de los Diputados, Madrid, 2017); el llibre elaborat conjuntament amb Juan María Bilbao Participación ciudadana y procedimiento legislativo: de la experiencia española a la iniciativa ciudadana europea (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011); l’article «Artículo 99», a Comentarios a la Constitución Española, XL Aniversario (Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2019); el llibre coordinat amb Amina El Messaoudi Elecciones, partidos y Gobierno en Marruecos (Tirant lo Blanch, Valencia, 2005); l’article “Il sistema parlamentare nella Costituzione marrochina del 2011” a (AAVV) Transizioni e Democrazia nei Paesi del Mediterraneo e del Vicino Oriente, (Periferia, Cosenza, 2014); l’article amb Gabriel Álvarez “Evolución constitucional y cambios institucionales en Nicaragua (1987-2007), a S. Martí i D. Klose, Nicaragua y el FSLN, (Barcelona, Bellaterra, 2009); i l’article amb Gabriel Álvarez “El sistema presidencial en la reforma constitucional nicaragüense de 2014” a Memoria del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017)