Comunitats Autònomes i Federalisme

Imprimir Imprimir

Director Eliseo Aja

Dins d’aquesta línia de recerca es fa el seguiment i anàlisi de les novetats normatives i jurisprudencials més destacades que afecten a l’Estat autonòmic, i el seu estudi s’ha estès en altres aspectes com l’elaboració anual de l’Informe de les Comunitats Autònomes o l’estudi del federalisme comparat, en relació amb el sistema autonòmic.

Efectivament, quan la Constitució de 1978 va configurar la nova ordenació territorial de l’Estat van ser molts els professors, especialment de dret constitucional i administratiu, que iniciem el seu estudi, sovint amb voluntat de facilitar l’aplicació d’unes normes que plantejaven molts problemes, però atreien per la seva obertura. La magnitud de l’objecte (institucions, competències, finançament…) va impulsar també el treball en equip. Un d’aquests projectes col·lectius va cristal·litzar en el llibre El sistema jurídic de les Comunitats Autònomes (1985) escrit per J.Torns, T.Font, J.M.Perulles i I. Albertí i coordinat per Eliseo Aja. El mateix va equipar va abordar després un projecte més ambiciós, en escometre un balanç del sistema després de la primera dècada de funcionament en Informe sobre les Autonomies (1988), que va reunir a uns cinquanta professors de tota Espanya per discutir-ho i va ser coordinat per J. Torns.

La importància d’aquest tipus de valoració periòdica va conduir de manera gairebé natural a plantejar-se un balanç anual del funcionament de l’Estat autonòmic, perquè el seu desenvolupament legal feia cada vegada més difícil seguir les polítiques públiques de les 17 Comunitats Autònomes, a més de l’Estat i de la Unió Europea, l’última des de 1986. La idea va quallar, gràcies al suport de Jordi Solé Tura, per la subvenció concedida per la Fundació Pi Sunyer per a la preparació d’un Informe de les Comunitats Autònomes, d’aparició anual a partir de 1989, realitzat per un equip d’autors molt ampli (uns 30 professors) dirigit per Eliseo Aja (fins a 1999), seguit de Joaquin Torns (fins a 2012) i finalment per un equip integrat pels professors Eliseo Aja, Laura Diez, Jose Antonio Montilla i Javier García Roca (fins a l’actualitat)..

A partir de 1992 l’Informe va deixar de comptar amb el suport de la Fundació Pi Sunyer i el seu finançament es va substituir directament per diverses Comunitats Autònomes, que van decidir mantenir la seva elaboració anual en col·laboració amb l’Institut. El contingut dels exemplars de tots aquests anys pot veure’s a l’apartat Informi Comunitats Autònomes, d’aquesta mateixa pàgina web, i també es pot accedir lliurement a la valoració general i als estudis monogràfics des de 2000.

A partir del desenvolupament de les previsions constitucionals es va incorporar un estudi de dret comparat tractant en alguns Informes diverses experiències d’Alemanya, Àustria, etc. A partir del 2010 aquest enfocament es va estendre a la celebració d’una Conferència anual realitzada alternativament a Saragossa i Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Gimenez Abad i la Fundació Friedrich Ebert, amb el rètol d’Observatori del Federalisme a Europa i sota la direcció de Joan Vintró, José Tudela i Mario Köling.

En l’actualitat aquest àmbit d’estudis autonòmics/federals, dirigit pel professor Eliseo Aja, s’orienta principalment a realitzar una valoració del desenvolupament i aplicació de la distribució de competències. Les persones interessades en alguna forma de participació poden dirigir-se directament a l’Institut per contactar-li.