Seminari de Dret Comunitari

Al mes de novembre es va iniciar el Seminari intern sobre Dret de la Unió Europea. Aquest curs té com a finalitat profunditzar i actualitzar els principals aspectes del dret comunitari despres de l´ entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Aquest seminari constarà de 12 sessions i ha sigut dirigit pel Dr. Andreu Olesti, actuant com a coordinadora la Sra. Natalia Caicedo