Publicació del llibre Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea

Recentment s’ha publicat el llibre Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea dirigit pel Dr. Andreu Olesti. Aquest llibre, en el qual participen diversos professors de l´ IDP, s’emmarca dintre del Projecte d’Investigació i Desenvolupament titulat -L’exercici de les competències comunitàries entre l’EU i els seus Estats membres: tècniques jurídiques de coordinació-, finançat pel ministeri d’Economia i Competitivitat (DER2011-23492). La monografia aborda algunes de les conseqüències més rellevants que la crisi econòmica està produint sobre el Govern Econòmic de la Unió Europea.
+ info