Publicació del Informe Comunidades Autónomas 2014

S’acaba de publicar el nou Informe Comunitats Autònomes 2014 amb l’anàlisi general de l’estat autonòmic. Aquest informe, és el fruit d’un treball col·lectiu que ha contat amb col·laboradors en cadascuna de les diferents Comunitats Autònomes i amb experts en cadascun dels àmbits de l’estat autonòmic. L’informe d’aquest any també incorpora dos debats monogràfics que es van realitzar en el Fòrum de les Autonomies (Senat, 18 de febrer), amb la col·laboració de l’Institut de Dret Parlamentari de la Universitat Complutense i amb la Fundació Gimenez Abad, sobre la repercussió de la responsabilitat per incompliment del dret comunitari i sobre la garantia de la unitat de mercat.
+ info