Èxit del Foro de la Autonomía

La sèrie de debats realitzats van complir el seu principal objectiu, que era avançar en el diàleg entre experts i polítics per a la millora de les institucions i del sistema autonòmic. A la jornada van assistir 135 persones ( professors, lletrats, assessors , parlamentaris , alts funcionaris … ) i tant les intervencions dels ponents com els col·loquis van aconseguir un notable interès. L’IDP vol agrair expressament el seu suport a les altres entitats promotores , començant pel Senat que un any més va acollir l’esdeveniment , i seguint pels ponents i els assistents. Gràcies a tots .
+ info