Intel·ligència Artificial i Procés (Eficiència vs Garanties)