- Observatorio de Derecho Público - https://idpbarcelona.net/ca -

Documentació rellevant

Alguns d’aquests documents estan en la seva versió en anglès o francès.

Documents institucionals:

Declaració comuna de la Cimera de París pel Mediterrani (París, 13 de juliol de 2008) [1]

Declaració final de la Reunió Euro-mediterrània de Ministres d’Assumptes Exteriors (Marsella, 3 i 4 de novembre de 2008) [2]

Estatuts de la Secretaria de la Unió pel Mediterrani (16 de març de 2010) [3]

Acord de Seu [4]

Documents de la UE:

Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu (Brussel•les, 17 d’octubre de 2007) en la preparació de la Conferència Euro-Mediterrània d’Assumptes Exteriors a Lisboa (5-6 novembre 2007): The Euro-Mediterranean Partnership: Advancing Regional Cooperation to support peace, progress and inter-cultural dialogue [5]

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell (Brussel•les, 20 de maig de 2008): El Procés de Barcelona: Unió pel Mediterrani. [6]

Estat de la Situació. (Background memo).MEMO/09/333 (Brussel•les, 10 de juliol de 2009) [7]

Conferències EUROMED:

AIGUA Y MEDI AMBIENT

Conferència Euro-mediterrània sobre gestió de l’aigua. Marsella, 25 i 26 de novembre de 1996. [8]
Declaració de la Conferència Euro-mediterrània en gestió de les aigües locals. Turin, 18 i 19 de octubre de 1999. [9]
Declaració d’Atenes dels Ministres Euro-mediterranis pel medi ambient. Atenes, 10 de juliol de 2002. [10]
Declaració de Portoroz. Portoroz, 8-11 de novembre de 2005. [11]
Declaració del Cairo de la Conferència Ministerial Euro-mediterrània sobre medi ambient. El Cairo, 20 de novembre de 2006. [12]
Declaració de la Conferència Ministerial Euro-mediterrània sobre aigua. Jordània, 22 de desembre de 2008. [13]
Declaració d’Almeria. Almeria, 15-18 de gener de 2008. [14]

ASSUMPTES EXTERIORS

Declaració de Barcelona. Barcelona, 27 i 28 de novembre de 1995. [15]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. Malta, 15 i 16 de abril de 1997. [16]
Confèrencia Ministerial Euro-mediterránea. Sttutgart, 15 i 16 de abril de 1999. [17]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. Marsella, 15 i 16 de novembre del 2000. [18]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. Brussel•les, 5 i 6 de novembre de 2001. [19]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. València, 22 i 23 de abril de 2002. [20]
Pla d’Acció de València. [21]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. Nàpols, 2 i 3 de desembre de 2003. [22]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. L’Haya, 29 i 30 de novembre de 2004. [23]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. Luxemburg, 30 i 31 de maig de 2005. [24]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. Tampere, 27 i 28 de novembre de 2006. [25]
Conferència Ministerial Euro-mediterrània. Lisboa, 5 i 6 de novembre de 2007. [26]

COMERÇ

Conferència Ministerial Euromed de comerç. Marsella, 2 de juliol de 2008. [27]
Conferència Ministerial de la Unió pel Mediterrani de Comerç. Brussel•les, 9 de desembre de 2009. [28]

ECONOMIA I FINANCES

Reunió Euromed Ministerial ECOFIN. Rabat, 19 i 20 de juny de 2005. [29]
Reunió Euromed Ministerial ECOFIN. Tunísia, 25 i 26 de juny de 2006. [30]
Reunió Euromed Ministerial ECOFIN. Porto, 15 de setembre de 2007. [31]
Reunió Euromed Ministerial conjunta ECOFIN i FEMIP. Luxemburg, 7 d’octubre de 2008. [32]
Reunió Euromed Ministerial ECOFIN. Brussel•les, 7 de juliol de 2009. [33]

EDUCACIÓ

Conferència Euro-mediterrània sobre Educació Superior i Investigació Científica. Declaració del Cairo. El Cairo, 18 de juny de 2007. [34]

INDÚSTRIA

Conferència Ministerial Euro-mediterrània sobre indústria. Caserta, 4 de octubre de 2004. [35]
Conferència dels Ministres d’Indústria del Procés de Barcelona: Unió pel Mediterrani. Niza, 5 i 6 de novembre de 2008. [36]

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Conferència de Roma sobre la cooperació Euro-mediterrània en l’àmbit de la societat de la informació. Barcelona, 27-29 de novembre de 1995. [37]
Conferència Ministerial Euromed sobre la societat de la informació. Declaració final. Dundalk, 10 i 11 d’abril de 2005. [38]

TREBALL I OCUPACIÓ

Conferència Euro-mediterrània de Ministros de Empleo y Trabajo. Marrakesh, 9 y 10 de novembre de 2008. [39]

CULTURA

Declaració de la reunió Euro-mediterrània de Ministres de Cultura. Bolònia, 22 y 23 de abril de 1996. [40]
Conferència de los Ministres de Cultura del partenariat Euro-mediterrani. Rodes, 25 i 26 de setembre de 1998. [41]
Conferència Euro-mediterrània de Ministres de Cultura. Atenes, 29 i 30 de maig de 2008.. [42]

TURISME

Conferència Euromed Ministerial sobre turisme. Fez, 2 i 3 d’abril de 2008. [43]