Parlamentarisme negatiu

Investidura sense sortida?, per Eliseo Aja

Els sistemes parlamentaris, com el nostre i la majoria dels europeus, es caracteritzen perquè els ciutadans trien al Parlament i aquest dóna suport, alhora que controla, al govern, mitjançant els instruments de la confiança parlamentària. Aquesta ha de cobrir tota la legislatura i es pot trencar mitjançant la moció de censura i la dissolució, però… Llegir més