Oriol Mir Puigpelat


Professor Titular de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona

Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
Facultat de Dret
Universitat de Barcelona (CV)
Avda. Diagonal, 684 • 08034 Barcelona • España
Telèfon (+34) 93 402 43 84 • E-mail oriol.mir@ub.edu

Oriol Mir (Barcelona, 1975) és professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona des de l’any 2003. El novembre de 2012 ha estat acreditat com a catedràtic de dret administratiu per l´ANECA.

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona amb obtenció del Premi Extraordinari de Llicenciatura i doctor europeu en dret públic per la Universitat italiana de Bolonya (amb beca atorgada pel Real Colegio de España en Bolonia). Professor visitant a l’Institut de dret administratiu alemany i europeu de la Universitat de Heidelberg (any 2005, amb beca de la Fundació Alexander von Humboldt) i a l’Institut Max Planck de dret públic comparat (Heidelberg, juliol de 2010, 2011, 2012 i 2013). Entre el juliol de 2006 i el gener de 2010 ha estat responsable d’estudis i recerca de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

Ha publicat sis llibres i més de cinquanta articles, traduccions i altres treballs a obres col lectives i revistes especialitzades espanyoles i estrangeres. Les seves línies de recerca principals són, en l’actualitat, la responsabilitat patrimonial de l’Administració, el procediment administratiu, la funció consultiva, la regulació dels organismes modificats genèticament, el dret administratiu europeu i la globalització jurídica.

Ha estat ponent a diversos congressos nacionals i internacionals i ha impartit la docència del dret administratiu a nombrosos cursos d’especialització a Espanya, Alemanya, Itàlia, Colòmbia, Mèxic i Nicaragua. És corresponsable de la secció de «Notas de Jurisprudencia Contencioso Administrativa» de la Revista de Administración Pública i membre de l’Equip de Redacció de la Revista General de Derecho Administrativo. Forma part del European Law Institute, de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu i del comitè de direcció de la xarxa europea de professors ReNEUAL per a la codificació del procediment administratiu europeu.

La seva activitat investigadora ha merescut el reconeixement de dos sexennis de recerca (1998 – 2009). És expert avaluador de diverses revistes especialitzades.

Està casat i té dues filles.

Actualització: desembre de 2017

Versió en anglès

Annex