- Observatorio de Derecho Público - https://idpbarcelona.net/ca -

Béns comuns i administració compartida

.- Béns comuns i administració compartida [1] [1] – Joaquin Tornos, Catedrático de Derecho Administrativo de la UB

.- Reglament sobre la col·laboració entre els ciutadans i l’administració per a la cura, la regeneració i la gestió compartida dels béns comuns urbans [2] – Model general elaborat per LABSUS per a municipis italians