VII Foro de las Autonomies

Dimecres 14 de març es va celebrar el VII Foro de les Autonomies en el Palau del Senat, organitzat per l’Institut de Dret Públic, amb el suport del Senat, de la Fundació Manuel Giménez Abad i de la major part de Comunitats Autònomes.

Després de la Valoració general de l’any autonòmic, es van tractar dos temes monogràfics dedicats a la participació de les Comunitats Autònomes en la Unió Europea i els canvis del sistema de partits i la seva influència en les institucions de les Comunitats Autònomes. Els temes monogràfics seran introduïts per acadèmics i, posteriorment, s’obrirà un torn de comentaris a càrrec de membres dels governs estatal i autonòmics. Finalment, ser realitzarà una conferència de clausura.

Tant la Valoració general com els estudis monogràfics estan a la seva disposició a la pàgina web www.foroautonomias.es, on també pot trobar el Programa del VII Foro així com altres informacions relatives a edicions anteriors.

A través d’aquesta mateixa pàgina pot confirmar la seva assistència al Fòrum, que resulta imprescindible per l’aforament limitat i de control de seguretat en el Palau del Senat.

Esperem que aquesta iniciativa sigui del seu interès.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0