Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental en el Estado autonómico

La Professora María Jesús García Morales publica el llibre Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental en el Estado autonómico“, Institut d’Estudis de l’Autogovern, Barcelona, 2017. Amb pròleg a càrrec de la Professora Johanne Poirier, titular de la Càtedra de federalisme de la Universitat McGill de Montréal (Canadà).

A més de la versió impresa, el llibre s’ha publicat també en accés obert al següent enllaç:

Text complet
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0