Summer School on ‘Entangled Mobilities’

Entre el 26 i el 30 de juny s’ha celebrat a la Universitat de Barcelona un curs d’estiu intensiu dirigit a investigadors doctorals de tota Europa, en el marc de la Xarxa IMISCOE (https://www.imiscoe.org/), sota el títol IMISCOE PhD Summer School on ‘Entangled Mobilities’, coorganitzat per la Universitat de Middlesex (Social Policy Research Centri) i la Universitat de Barcelona (Observatori de Dret Públic), amb el suport i col·laboració del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions (CER-M) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Al Summer School van assistir una quinzena de doctorands de disciplines tan diverses com a Sociologia, Antropologia, Ciències Polítiques, Relacions Internacionals o Dret, i d’una dotzena de nacionalitats diferents. El curs pretenia abordar la complexitat que planteja la utilització de categories conceptuals construïdes en les Ciències Socials però també pels actors polítics i socials entorn de la immigració i l’asil, la seva ductilitat i les interrelacions i interdependències entre les mateixes. Per a ells es van combinar sessions tradicionals de presentació per part del professorat, amb sessions de presentació i discussió de les recerques individuals dels doctorands. Aquestes sessions es van completar amb presentacions de dues ONGs actives en la defensa dels drets dels refugiats, i tres sessions sobre ètica, impacte social de la recerca, problemes relacionats amb la publicació de les recerques i l’ocupació de mètodes de recerca social mixts (mixed methods). El Summer va ser valorat molt positivament tant per professorat com per investigadors i ha generat una sèrie de contactes i intercanvis que esperem perdurin i germinin en noves recerques i col·laboracions.”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0