Inauguració del “Blog de las Autonomías”

L’objectiu del Blog és tractar temes directament relacionats amb el funcionament de les institucions autonòmiques, és a dir, crear un espai de posada en comú sobre assumptes relacionats amb l’Estat autonòmic. Així, els temes que es tracten en aquest Blog són de dos tipus: d’una banda, temes sectorials com poden ser els relacionats amb l’educació, el medi ambient, la salut o uns altres; i, per un altre, assumptes de caràcter general o transversal com el paper de les bases de l’Estat o l’estabilitat pressupostària.

Des de la perspectiva dels autors del Blog, són també de dos tipus. En primer lloc, persones que treballen en les administracions autonòmiques i que tenen experiència en les matèries tractades; en segon lloc, professors universitaris que siguin experts en assumptes autonòmics, especialment els acadèmics que participen anualment en l’Informe Comunitats Autònomes.

La periodicitat del Blog serà quinzenal i la seva primera entrada la subscriu el Lletrat de la Xunta de Galícia Santiago Varela amb la seva post “Prevalença de la llei estatal posterior i desplaçament de la llei autonòmica prèvia: on ens trobem?”.

http://www.blogautonomias.net

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0