Dret internacional i comunitari d’immigració i asil a través de la jurisprudència

Els grups de recerca GESDI-IDP (Grup d’Estudis sobre Drets dels Immigrants-Institut de Dret Públic) i CER-M (Centre d’Estudis i Recerca en Migracions) organitzen un curs d’extensió de 6 crèdits (ECTS) acadèmics que tindrà lloc en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona l’any acadèmic 2017-2018. El curs es titula «Dret internacional i comunitari d’immigració i asil a través de la Jurisprudència » i tindrà 6 setmanes de durada: les classes seran els dilluns i els dimarts de 16:00 a 20:00 h del 12 de febrer al 20 de març de 2018. El curs està dirigit, principalment, a estudiants de doctorat i de màster en ciències jurídiques, professionals en l’àmbit de la immigració i l’asil, investigadors i estudiants del grau de dret de tercer i quart any.

El curs té com a objectiu principal la formació d’investigadors, advocats, doctorands, tècnics, estudiants i graduats en dret en matèria d’estrangeria, immigració i asil amb una forta èmfasi en el dret internacional i comunitari. En particular, el curs d’extensió oferirà una formació en matèria d’immigració, estrangeria i asil, el Conveni Europeu de Drets Humans i dret comunitari d’immigració i asil i ajudarà als participants familiaritzar-se amb la jurisprudència més important del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Al llarg del curs s’estudiaran, també, les diferents directives comunitàries en matèria d’immigració i asil.

Tríptic

Matrícula

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0