Publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, nomenament de tribunal i convocatòria entrevista (CPA-ODP 1/2018)

Com a continuació de la convocatòria per a la selecció d’1 Auxiliar administratiu i de suport a la recerca de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona (CPA-ODP 1/2018), es publica la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, es publica la composició del tribunal qualificador i es convoca als aspirants a la realització de l’entrevista

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0