Blog

Lectura única, reforma del reglament parlamentari i democràcia, per Joaquin Tornos

(English version). Fa ja molts anys, Benjamin Constant ens va dir que “el que preserva de l’arbitrarietat és l’observança de les formes”. Les formes són els llits procedimentals preestablerts per adoptar decisions, els procediments generals que garanteixen el pluralisme, la participació, el debat i la cerca de la millor decisió possible. Les formes no són… Llegir més

Resum de premsa, per Alain Cuenca

L’autor proposa una reflexió, en to irònic, sobre els avantatges i inconvenients de la publicitat als debats entre experts sobre la reforma del finançament. Publicat en el blog RIFDE d’Expansió (13 de juny) conserva plenament el seu interès, ratificat fins i tot per noves publicacions. La seva referència, així com nombrosos enllaços que s’han suprimit… Llegir més

Llei d´unitat de mercat: primera sentència, per Santiago Valencia Vila

(English version). El 22 de juny de 2017 es va dictar la primera de les Sentències sobre la llei 20/2013 de garantia d’unitat de mercat (LGUM), disponible a la web del TC. Deriva del recurs 1397/2014 interposat pel Parlament de Catalunya, i ha estat acordada per unanimitat. No és improcedent considerar que la LGUM, juntament… Llegir més

El “document de veïnatge” dels immigrants en situació irregular, per Eduard Roig

El passat mes de maig, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona debatia la creació d’un document de veïnatge que acrediti l’arrelament dels estrangers en situació d’irregularitat empadronats a la Ciutat. La mesura és similar a la discutida ja en altres ajuntaments, espanyols i estrangers, i ha despertat un cert debat, pel que fa al seu… Llegir més

Majories i minories parlamentàries en el funcionament de les comissions d’investigació. A propòsit de la Comissió del cas Vidal, per Maria Torres Bonet

(English version). La Comissió d’investigació sobre les actuacions del Govern per preparar la secessió de Catalunya de la resta d’Espanya, més coneguda com Comissió del cas Vidal, s’ha creat al Parlament de Catalunya aquesta XI legislatura (Resolució de la Mesa núm. 496/XI, de 28 de febrer), arran de les declaracions del senador Santi Vidal sobre… Llegir més

Les eleccions que van acabar amb el franquisme, per Andreu Mayayo

D’aquell 1977 que va trasbalsar el país i va deixar enrere el franquisme, el Govern de la Generalitat ha volgut posar l’accent en la commemoració del quarantè aniversari del retorn del president Josep Tarradellas. El missatge clar i català (conservador) pregona que el restabliment de la Generalitat va ser gràcies a la fermesa de Josep… Llegir més

La renúncia a controlar la constitucionalitat dels tractats internacionals, per Eduard Roig

El 3 d’abril del present any 71 diputats van presentar a la Taula del Congrés una proposta de requeriment al TC de dictamen sobre la constitucionalitat de l’Acord Econòmic i Comercial Global entre Canadà, d’una banda, i la Unió Europea i els seus Estats membres, per una altra, fet a Brussel·les el 30 d’octubre de… Llegir més

Què fer amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades?, per María del Mar Pérez Velasco

(English version). El Reglament europeu general de protecció de dades (RGPD) va a plantejar una singular novetat en el nostre sistema de fonts ja que, per primera vegada, la regulació del desenvolupament i de l’exercici d’un dret fonamental, que la CE reserva a la llei orgànica, va a estar continguda en un Reglament de la… Llegir més

Un pas més en l´excepcionalitat del referèndum (Comentari a la STC de 10 de maig de 2017 sobre la Llei catalana de consultes referendarias), per Eduard Roig

(English version). El passat dia 10 de maig el Tribunal Constitucional anul·lava la regulació dels referenda autonòmics, amb prèvia autorització estatal, introduïda per la Llei del Parlament de Catalunya 4/2010, de 17 de març. Es tracta d’un pas més en la jurisprudència constitucional desenvolupada en relació amb el referèndum, d’una part, i amb les competències… Llegir més

Pressupostos autonòmics i pluralisme polític, per Xavier Padrós

Entre el 22 de març del 2015 i el 25 de setembre del 2016 s’ha renovat la totalitat de les Cambres legislatives autonòmiques. El procés va començar, en efecte, l’any 2015 amb les eleccions anticipades a Andalusia, a les que varen seguir les eleccions simultànies en 13 Comunitats del mes de maig i les eleccions… Llegir més

Pàgina 1 de 13123»